Viva Calisia

Sylwia Danieluk laureatką drugiego wyróżnienia oraz nagrody specjalnej (nagroda Stowarzyszenia na rzecz Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM „ARTEM DOCENDI” – udział w koncercie finałowym XIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej – Kaliskie Forum Organowe 2020) na II Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Viva Calisia. Konkurs miał miejsce w dniach 11-13 września 2018 roku w Kaliszu. Organizatorem jest Fundacja Ewy Iżykowskiej „ARTE EVA”.